esolnet 768x292

H ESOLNET ιδρύθηκε στην Κύπρο από επαγγελματίες στο χώρο της Πιστοποίησης της Αγγλικής Γλώσσας και της Πιστοποίησης Επαγγελματικών Δεξιοτήτων. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ESOLNET, κ. Γιώργος Αντωνιάδης, είναι γνωστός στην Ιδιωτική Εκπαίδευση της Ελλάδας για τις επιτυχίες του στη σύναψη συνεργασιών μεγάλων Βρετανικών Πανεπιστημίων και Φορέων Πιστοποίησης με Ελληνικά Ιδιωτικά Κολλέγια και μεγάλους Οργανισμούς Εκπαίδευσης.

Το LanguageCert Test of English (LTE) είναι ένα τεστ στην Αγγλική γλώσσα που μετράει το lteγνωστικό επίπεδο του υποψήφιου στις δεξιότητες Reading και Listening. Η Πιστοποίηση γλώσσας LTE  μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επίδειξη ενός γενικού επιπέδου γνώσης Αγγλικών, αλλά και για πιο συγκεκριμένους σκοπούς όπως στην εργασία ή στην εκπαίδευση (ως προϋπόθεση για εισαγωγή ή αποφοίτηση από εκπαιδευτικό ίδρυμα).

TOEIC ®  είναι πτυχίο Αγγλικών που αρχικά σχεδιάστηκε το 1979 LOGO TOEICαπό το ETS για να αξιολογήσει την ικανότητα επικοινωνίας στα Αγγλικά σε διεθνείς επιχειρηματικές συναλλαγές.

Οι  εξετάσεις TOEIC ®  είναι ένα τεστ πολλαπλών επιλογών που αξιολογεί το γλωσσικό επίπεδο των υποψηφίων στα Αγγλικά. Το TOEIC ®  test αποτελεί αναγνωρισμένο πτυχίο γλωσσομάθειας στην Ελλάδα και διεθνώς και πιστοποιεί, ανάλογα με τη βαθμολογία που επιτυγχάνει ο εξεταζόμενος, τη μέτρια (Β1), καλή (Β2), πολύ καλή (C1/Γ1) και άριστη (C2/Γ2) γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Αναλυτικά, το TOEIC ®  αναγνωρίζεται από το ΑΣΕΠ και τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (και μοριοδοτείται), από πολλά Πανεπιστήμια στην Ελλάδα για εισαγωγή σπουδαστών σε μεταπτυχιακά προγράμματα και από πολλά αγγλόφωνα Πανεπιστήμια για σπουδές στο εξωτερικό.

Το LanguageCert International ESOL (English for Speakers of Other Languages)esol είναι μια σειρά πιστοποιήσεων αγγλικής γλώσσας ειδικά σχεδιασμένη για εσένα που σκοπεύεις να σπουδάσεις ή να δουλέψεις εκεί που η γνώση των Αγγλικών είναι απαραίτητη προϋπόθεση.

Κλείσε εξέταση LanguageCert IESOL   @ Student’s World!!

Οι εξετάσεις του MSU θεωρούνται φιλικές προς τους υποψηφίους λόγω της δομήςmsu τους και του συστήματος βαθμολόγησης που ακολουθούν. Πρόκειται για εξετάσεις εξ ολοκλήρου σχεδιασμένες, εφαρμοσμένες και βαθμολογημένες στις ΗΠΑ.

Τα πτυχία του MSU μπορούν να ανοίξουν την πόρτα σε πολλές ευκαιρίες τόσο σε ακαδημαϊκό όσο και επαγγελματικό επίπεδο, καθώς οι εξετάσεις MSU είναι αναγνωρισμένες από το ΑΣΕΠ και διεξάγονται από τα δύο μεγαλύτερα και πιο καταξιωμένα αμερικανικά ιδρύματα ανώτερης εκπαίδευσης της Ελλάδας, το Anatolia College και το DEREE - The American College of Greece.

LanguageCert International ESOLesol

Το LanguageCert International ESOL (English for Speakers of Other Languages) είναι μια σειρά πιστοποιήσεων αγγλικής γλώσσας ειδικά σχεδιασμένη για εσένα που σκοπεύεις να σπουδάσεις ή να δουλέψεις εκεί που η γνώση των Αγγλικών είναι απαραίτητη προϋπόθεση.

Κλείσε εξέταση LanguageCert IESOL @ Student’s World!!  @ Student’s World!!

 

LanguageCert Test of Englishlte

Το LanguageCert Test of English (LTE), είναι μία εξέταση Αγγλικών στις δεξιότητες Listening & Reading, η οποία παρέχει πιστοποιητικό σε κάθε υποψήφιο με βάση την απόδοσή του. Είναι ιδανικό για εσένα που χρειάζεσαι πιστοποίηση Αγγλικών για επαγγελματικούς λόγους τόσο στον ιδιωτικό όσο και τον δημόσιο τομέα καθώς είναι αναγνωρισμένο από το ΑΣΕΠ και το ελληνικό δημόσιο.

Κλείσε εξέταση LanguageCert Test of English @ Student’s World!! @ Student’s World!!

Το Europalso Επίσημος εκπρόσωπος των Κέντρων Ξένων Γλωσσών σε θέματα europalso esb
Ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης και ο μεγαλύτερος Πιστοποιημένος Οργανισμός Κέντρων
Ξένων Γλωσσών με 2.800 Μέλη και συνεργαζόμενα Κέντρα, 20.000 εργαζόμενους και
300.000 μαθητές διοργανώνει εξετάσεις:

1. Το ECPE περιλαμβάνει πιο εύκολα κείμενα και όσον αφορά τη θεματολογία και όσον αφορά το είδος των ασκήσεων (μόνο ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής).ecpe To CPE περιλαμβάνει πιο περίπλοκες ασκήσεις κατανόησης κειμένου, που ίσως να δυσκόλευαν κάποιον ακόμα και άτομα που έχουν την αγγλική ως μητρική γλώσσα.

Το TOEFL iBT ®  είναι τεστ υψηλής χρηστικότητας (high stakes exam). toeflΠιστοποιεί το επίπεδο γνώσεων στην Αγγλική υποψηφίων που σκοπεύουν να ενταχθούν σε προπτυχιακά ή μεταπτυχιακά προγράμματα πανεπιστημίων της Ελλάδας ή του εξωτερικού.

1. Το CPE δίνει περισσότερο χρόνο στον υποψήφιο σε όλα τα μέρη. Παραδείγματος χάριν, στην έκθεση ο υποψήφιος έχει 1 ώρα και 30 λεπτά για δύο κείμεναcpe logo 300 λέξεων περίπου το κάθε ένα. Αντίθετα, στο ECPE, χρειάζεται να γράψει ένα κείμενο 300 λέξεων περίπου μέσα σε 30 μόλις λεπτά.