Το Europalso Επίσημος εκπρόσωπος των Κέντρων Ξένων Γλωσσών σε θέματα europalso esb
Ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης και ο μεγαλύτερος Πιστοποιημένος Οργανισμός Κέντρων
Ξένων Γλωσσών με 2.800 Μέλη και συνεργαζόμενα Κέντρα, 20.000 εργαζόμενους και
300.000 μαθητές διοργανώνει εξετάσεις:


 ESB – Τα Πιστοποιητικά ESB, γίνονται πλήρως δεκτά για διορισμό στο Δημόσιο
 Authorised Centre των εξετάσεων Cambridge Assessment English
 Εξετάσεις αξιολόγησης Europalso για μικρά επίπεδα
Δείτε στους παρακάτω συνδέσμους αναλυτικές πληροφορίες για την συμμετοχή των
υποψηφίων στις εξετάσεις που διοργανώνει ο ΠΣΚΙΚΞΓ Europalso
 Εγγραφές στις εξετάσεις σε όλα τα επίπεδα
 Προθεσμίες και διαδικασία εγγραφής
 Ημερομηνίες εξετάσεων και ειδικά εκπτωτικά πακέτα συμμετοχής