1. Το CPE δίνει περισσότερο χρόνο στον υποψήφιο σε όλα τα μέρη. Παραδείγματος χάριν, στην έκθεση ο υποψήφιος έχει 1 ώρα και 30 λεπτά για δύο κείμεναcpe logo 300 λέξεων περίπου το κάθε ένα. Αντίθετα, στο ECPE, χρειάζεται να γράψει ένα κείμενο 300 λέξεων περίπου μέσα σε 30 μόλις λεπτά.

2. Στο Listening ο υποψήφιος ακούει τα πάντα δύο φορές, το οποίο σημαίνει ότι εάν δεν καταλάβει κάτι την πρώτη φορά έχει και δεύτερη ευκαιρία.

3. Το CPE αναγνωρίζεται κατά κύριο λόγο σε περισσότερα μέρη του κόσμου από ότι το ECPE.

4. Το CPE είναι μεν απαιτητικό αλλά δεν εξετάζει άμεσα το λεξιλόγιο οπότε δεν χρειάζεται ο υποψήφιος να γνωρίζει τεράστιο όγκο λεξιλογίου για να ανταπεξέλθει.

5. Εάν ένας υποψήφιος δεν καταφέρει να περάσει τη βάση του 200 αλλά γράψει πάνω από 180, με βάση την κλίμακα του Cambridge, του χορηγείται πιστοποιητικό Γ1 (C1/Advanced).