1. Το ECPE περιλαμβάνει πιο εύκολα κείμενα και όσον αφορά τη θεματολογία και όσον αφορά το είδος των ασκήσεων (μόνο ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής).ecpe To CPE περιλαμβάνει πιο περίπλοκες ασκήσεις κατανόησης κειμένου, που ίσως να δυσκόλευαν κάποιον ακόμα και άτομα που έχουν την αγγλική ως μητρική γλώσσα.

2. Γραμματική: Το ECPE έχει μόνο ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, οπότε συμβάλει και ο παράγοντας τύχη. Το CPE δεν εξετάζει ακριβή γραμματικά φαινόμενα αλλά το χειρισμό της γραμματικής σε κείμενο και προτάσεις με κενά (openclozetest, keywordtransformation) τα οποία ο υποψήφιος καλείται να συμπληρώσει χωρίς να έχει να επιλέξει κάποια απάντηση, χωρίς κάποια πιθανή βοήθεια δηλαδή.

3. Παραγωγή γραπτού λόγου: Στο ECPE ο υποψήφιος καλείται να γράψει μόνο μία έκθεση σε μορφή δοκιμίου. Πρέπει δηλαδή να γνωρίζει καλά μόνο ένα είδος ανάπτυξης κειμένου κατά κύριο λόγο. Στο CPE χρειάζεται να γνωρίζει τη δομή ενός email, μιας ιστορίας, μιας κριτικής κ.ά. Δηλαδή το CPE εξετάζει τον υποψήφιο σε περισσότερα είδη κειμένου.

4. To ECPE είναι αμερικάνικο πιστοποιητικό που σημαίνει ότι για έναν Έλληνα μαθητή είναι, σε γενικές γραμμές, πιο εύκολο καθώς έχει πιο πολλά ακούσματα που σχετίζονται με την αμερικανική προφορά, κουλτούρα και φρασεολογία.