esolnet 768x292

H ESOLNET ιδρύθηκε στην Κύπρο από επαγγελματίες στο χώρο της Πιστοποίησης της Αγγλικής Γλώσσας και της Πιστοποίησης Επαγγελματικών Δεξιοτήτων. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ESOLNET, κ. Γιώργος Αντωνιάδης, είναι γνωστός στην Ιδιωτική Εκπαίδευση της Ελλάδας για τις επιτυχίες του στη σύναψη συνεργασιών μεγάλων Βρετανικών Πανεπιστημίων και Φορέων Πιστοποίησης με Ελληνικά Ιδιωτικά Κολλέγια και μεγάλους Οργανισμούς Εκπαίδευσης.

Στα 25 χρόνια που δραστηριοποιείται η ESOLNET στην Ελλάδα, ο κ. Γιώργος Αντωνιάδης έχει φέρει κατά καιρούς Awarding Bodies και Universities που διεξάγουν Εξετάσεις όπως τα: University of East London σε συνεργασία με το Anglia, University of Central Lancashire (UCLAN), ESB, OCNW (αργότερα Ascentis) σε συνεργασία με το Anglia, Ascentis, City and Guilds, LCCI (αργότερα EDI), NCFE, TQUK, Lifetime Awarding, ABC Awards, Anglia και άλλα.

Πανεπιστήμια όπως το University of East London και το University of Central Lancashire, με τη συμμετοχή της ESOLNET, έχουν εισάγει Πανεπιστημιακά μαθήματα και συνεργάζονται με franchising με μεγάλους Ιδιωτικούς Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς.

Η ESOLNET ασχολείται ακόμη με την εισαγωγή στα Βρετανικά Πανεπιστήμια Ελλήνων και Κυπρίων Σπουδαστών. Με τη βοήθεια της ESOLNET, μεγάλος αριθμός Σπουδαστών έχει γίνει δεκτός στα Πανεπιστήμια Essex, Derby, Greenwich, East London, Central Lancashire, Lancaster, East Anglia, Winchester, Bucks, London και πολλά άλλα.

H ESOLNET παρουσιάζει τις Εξετάσεις του Awarding Body LRN (Learning Resource Network) τις οποίες και εκπροσωπεί. Το LRN είναι ένας σχετικά νέος Οργανισμός Πιστοποίησης της Αγγλικής Γλώσσας και Πιστοποίησης Επαγγελματικών Δεξιοτήτων. Αναγνωρίζεται από το Ofqual (Βρετανικός Οργανισμός Πιστοποίησης) και το ΑΣΕΠ (Αντίστοιχος Οργανισμός στην Ελλάδα) και είναι Μέλος του ALTE ( Ένωση Εξεταστικών Φορέων Ξένης Γλώσσας της Ευρώπης), στο οποίο ανήκουν όλοι οι μεγάλοι Εξεταστικοί Φορείς Πιστοποίησης της Ξένης Γλώσσας.

Το LRN ξεχωρίζει γιατί μετά από διεξοδική έρευνα δημιούργησε Εξετάσεις που δίνουν προτεραιότητα στο σύγχρονο Σπουδαστή. Το LRN έχει λάβει υπόψη του όλες τις ανησυχίες των Καθηγητών της Αγγλικής Γλώσσας και κυρίως των Κέντρων Ιδιοκτητών Ξένων Γλωσσών και είναι σε θέση να προσφέρει Εξετάσεις απόλυτα προσαρμοσμένες στις ανάγκες των Ελλήνων Υποψηφίων στη σύγχρονη εποχή. Οι Εξετάσεις LRN είναι προσιτές και σε Υποψηφίους με μαθησιακές δυσκολίες, ευνοϊκές για το επίπεδο C2, φιλικές, χωρίς παγίδες, με στόχο τη μείωση του άγχους του Υποψηφίου.

Η ESOLNET HELLAS εκπροσωπείται και υποστηρίζεται, από έμπειρους επαγγελματίες της Ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης που δραστηριοποιούνται ως Προσωπικοί Σύμβουλοι Εξετάσεων και προωθούν τις Εξετάσεις LRN σε κάθε περιοχή της Ελλάδας.

Ο θεσμός του Προσωπικού Συμβούλου Εξετάσεων, που για πρώτη φορά παρουσίασε η ESOLNET, σκοπό έχει να στηρίξει ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ Ιδιοκτήτες και Καθηγητές ώστε να επιβραβευτούν οι ίδιοι και οι Υποψήφιοί τους για τον κόπο και το χρόνο που έχουν επενδύσει στην προετοιμασία των Εξετάσεων.

 

ΕΞΥΠΝΕΣ

Βάση σε όλα τα Levels 50%.

Συμψηφίζονται ΟΛΑ τα SKILLS χωρίς προϋποθέσεις.

ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ

Το Listening είναι απλό και ακούγεται 2 φορές.

Καινοτομία του LRN: Το Section 3 του Listening ακούγεται και 3η φορά.
Καινοτομία του LRN: Το θέμα του Section 3 του Listening είναι όμοιο με το θέμα του Task 1 του Writing Section 1.

Το Speaking προετοιμάζεται 2 εβδομάδες πριν τις Εξετάσεις.

Καινοτομία του LRN: Το Syllabus του Speaking για τις Εξετάσεις Ιανουαρίου και Ιουνίου δίνεται από την αρχή της Σχολικής Χρονιάς.

ΦΙΛΙΚΕΣ

Προσιτές Εξετάσεις: δίνουν ευκαιρίες, χωρίς παγίδες, χωρίς ιδιομορφίες.

Ευνοϊκές και για το Level C2.

Στόχος η μείωση του άγχους του Εξεταζόμενου και η υψηλότερη απόδοσή του.

Ευνοϊκές για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες.

Το TOEFL iBT® είναι τεστ υψηλής χρηστικότητας (high stakes exam). Πιστοποιεί το επίπεδο γνώσεων στην Αγγλική υποψηφίων που σκοπεύουν να ενταχθούν σε προπτυχιακά ή μεταπτυχιακά προγράμματα πανεπιστημίων της Ελλάδας ή του εξωτερικού.

MICHIGAN

Το πιστοποιητικο επαρκούς γνώσης της Αγγλικής ECCE  αποτελεί επίσημο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας σε επίπεδο Β2 , όπως αυτό ορίζεται από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες του Συμβουλίου της Ευρώπης (CEFR). Απονέμεται από το Πανεπιστήμιο του Michigan, ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια των Η.Π.Α. στον τομέα της γλωσσικής έρευνας, με μακρά πείρα στη δημιουργία και ανάπτυξη εξετάσεων γλωσσομάθειας της Αγγλικής.

Το ECCE  είναι επίσημα αναγνωρισμένα από το ελληνικό κράτος (Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού) και από τον ιδιωτικό τομέα (π.χ. αεροπορικές, ασφαλιστικές και ναυτιλιακές εταιρείες, ταξιδιωτικά γραφεία, ιδιωτικές τράπεζες κλπ.) ως πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της Αγγλικής σε επίπεδο Β2. Επίσης, αναγνωρίζεται σε διάφορες χώρες και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς σκοπούς που απαιτούν πιστοποίηση γλωσσομάθειας αυτού του επιπέδου.

Το ECPE είναι αναγνωρισμένο σε πολλές χώρες ως επίσημη πιστοποίηση άριστης γνώσης της αγγλικής γλώσσας και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ακαδημαϊκούς αλλά και εκπαιδευτικούς σκοπούς. Το πιστοποιητικό ECPE έχει διά βίου ισχύ.

Το ECPE είναι αναγνωρισμένο στην Ελλάδα από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) για το δημόσιο τομέα καθώς και στον ιδιωτικό ως πιστοποίηση επιπέδου Γ2 της αγγλικής γλώσσας.